Investeringssubsidie Duurzame Energie

isde-subsidie-banner-2017 
isde-banner-zonneboiler-2612
ISDE voor Zonneboilers     wanneer u dit  symbool bij het product aantreft kunt u daar subsidie voor aanvragen.

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte, waarmee vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd wordt.

Om in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

    De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2
    De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
    De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie

ISDE voor Biomassa ketels.

Een biomassaketel verwarmt een ruimte met een door biomassa gestookte ketel. Deze ketel wordt ook ingezet voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces.

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze:

    is bestemd voor de opwekking van warmte
    voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
    een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
    een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
    een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ is in droog rookgas bij 6% zuurstof, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling

ISDE voor pelletkachels

Een pelletkachel wordt gestookt op houtpellets. Houtpellets zijn korrels gemaakt van geperste houtsnippers. Qua uiterlijk lijkt een pelletkachel sprekend op een traditionele houtkachel, maar de pelletkachel brandt dus niet op houtblokken zoals de houtkachel.

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze:

    bestemd is voor de productie van warmte
    automatisch wordt gestookt op houtpellets
    een gesloten voorkant heeft
    voldoet aan de norm EN 14785
    een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft
    voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185
Meer huizen en bedrijven verwarmen met duurzame warmte, dat is wat de overheid graag wil. Daarom is de ISDE subsidie (investeringssubsidie duurzame energie) in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels aangeschaft worden met een tegemoetkoming. Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling ingesteld en kan gebruikt worden door particuliere en zakelijke gebruikers. De ISDE subsidie aanvragen kan van 2 januari 2017 tot 31 december 2017 via www.rvo.nl.

ISDE voor warmtepompen

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een warmtewisselaar warmte aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. De pomp geeft vervolgens warmte af aan een ruimte of tapwater.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

    De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel
    Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp, lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten
    Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW
    Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie